Cleric

Cleric គឺជា​អ្នក​បង្កើត​ក្តី​សុបិន្ត​លើ​ដែនដី​បុរេ​ប្រវត្តិ ពួកគេ​បង្កើត​នូវ​វេទមន្ត​ព្យាលបាល​ងាយស្រូល​ដូច​ជា​ការ​បេះផ្កា។ ពួកគេ​មាន​ភារៈកិច្ច​ការ​ពារ​ធម្មជាតិ​នៅ​លើ​លោកនេះ​និង​ជួយ​សង្គ្រោះ​ មនុស្ស​លោក​ពី​គ្រោះថ្នាក់​គ្រប់​យ៉ាង——នេះ​គឺជា​ការ​សន្យា​របស់​នាគ ChiLong ដែល​ជា​នាគ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​នាគរាជ​ទាំងបួន​។ក្លាយ​ជា​អ្នក​ទទួល​បាន​ក្តី​ ស្រលាញ់​ពី​អ្នក​ផង​ទាំង​ពួង។

នៅ​ចុង​សម័យ​ច្របូក​ច្របល់​ឆ្នាំ1600​នៃ​គ្រូសារ​កំពូល​វេទមន្ត、Cleric ដើម្បី​បំពេញ​តាម​ពាក្យ​សន្យា បាន​នាំ​យក​នូវ​ការ​ជូនពរ​ពី​សត្វ​លោក​ទាំងឡាយ​ដើរ​ចេញ​មក​ក្រៅ​ចាប់ផ្តើម​ ដំណើរ​ស្វែង​រក​ឆ្អឹង​នាគរាជ​របស់​ខ្លួន។

 

ពួក Cleric បានបែងចែកជា 2ក្រុម គឺ Crusader និង Summoner ដែលមាន Skill រួម៖

Skill’s Name

Skill

Description

Falling leaves

 Skill-1

បង្កើតអោយមានស្លឺក៏ធំវាយប្រហារសត្រូវ។

gluttonous worm

 Skill-2

ប្រើ​ដង្កូវ​ពិស​វាយ​ប្រហារ​លើ​គោល​ដៅធ្វើអោយគេ​បាត់​បង់HP បន្តជាច្រើនវិនាទី

Orchid of Spirit Painting

 Skill-3

ជប់ព្រលឹងឈើក្មេងដែលពូកែខាងHigh Range Attack យកវាមកប្រយុទ្ធជាមួយគ្នា បន្តបានច្រើនវិនាទី

Winds

 Skill-4

ហោះទៅតាមខ្យល់ ផ្លាស់ទីភ្លាមៗទៅកាន់ទិសដៅដែលMouseបានចង្អុលទៅ

 

Crusader

Crusader  

Skill’s Name

Skill

Description

8 Leaves Kill

 Skill-5

ខ្យល់គ្រប់ទិសទីធ្វើអោយស្លឹកឈើរាំ ធ្វើអោយសត្រូវនៅតាមខ្សែត្រង់ទទួលរងDamage។

Hundred flower spirit

 Skill-6

ប្រើព្រលឹងនៃឬស្សីខៀវ បង្កើនAttackអោយសមាជិក បន្តច្រើនវិនាទី

God Maple

 Skill-7

ក្លិនក្រអូបFeng Zhi អាចអោយខ្លួនឯងនិងមិត្តregen HPមួយចំនួន។

Jade ground

 Skill-8

ធ្វើអោយសត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងកន្លែងត្បូង ធ្វើអោយសត្រូវទទួលរងនូវDamageមួយចំនួន

Willing Rain Pray

 Skill-9

ធ្វើអោយចិត្តហោះទៅជាមួយហ្វូងឥន្ទ្រី បង្កើនElement Damageដល់ខ្លួនឯង Passive Skill

Silkworm Pray

 Skill-10

ដោយប្រើspirit wireត្បាញចេញជាResurrection Cocoon ធ្វើអោយមិត្តដែលស្លាប់រស់ឡើងវិញពេលវេលាប្រើប្រាស់Skillច្រើនវិនាទី

Green Mist

 Skill-11

ទទួលបានកំលាំងព្រលឹងផ្កានៃGreen Mist ធ្វើអោយ Hundred flower spiritអាចបង្កើនAttackអោយសមាជិកបន្ថែម

Sky attack

 Skill-12

បាច់សាចអន្ទាក់ទៅកាន់ជុំវិញខ្លួន ធ្វើអោយសត្រូវទទួលរងDamageនិងKnock Back ហើយធ្វើអោយគោលដៅមិនអាចកំរើកបាន បន្តជាច្រើនវិនាទី។

Turtle Grass

 Skill-13

Spirit flowerដែលទទួលឥទ្ធពិលTurtle grass ធ្វើអោយឥទ្ធិពលHundred flower spirit អាចបន្ថែមDefenseទៅអោយសមាជិក

Night rose

 Skill-14

ធ្វើ​ឲ្យ​គោល​ដៅ​ទទួល​បាន​ការ​ការ​ពារ​ពីFantasy Roseជួយ​បង្កើនBasic Property

White Lotus Nighthaven

 Skill-15

ខ្ចីLotusដើម្បីបង្កើតជាFantasy night spirit dream,ធ្វើអោយសត្រូវនៅក្នុងបរិវេណនោះsleep

Cang Lin Feng

 Skill-16

Spirit flowerដែលទទួលកំលាំងពីCang Lin Feng,ធ្វើអោយឥទ្ធិពលរបស់Hundred flower spirit មានបន្ថែមmoving speed។

 

Summoner

2  

Skill’s Name

Skill

Description

Twilight Robbery

 
 Skill-17

Rapidសម្រួល​កម្លាំង​ធាតុ​បាញ់​ចេញ​នូវ​ពន្លឺ​មួយ​ខ្សែ ធ្វើអោយសត្រូវនៅខាងទទួលរងនូវDamageយ៉ាងច្រើន។

Spirit Paint of Wood Cherry

 
 Skill-18

ជប់ព្រលឹងដើមឈើក្មេងដែលពូកែផ្លាស់ទី、Low Range Attack គឺជាTeam SkillដែលអាចទទួលបានMoving Speedបន្ថែមក្រោយពីប្រែកាយជាសត្វជប់

Green Moorland

 
 Skill-19

ធ្វើអោយសត្រូវធ្លាក់ក្នុងកន្លែងអន្ទាក់ បន្ថែមAttackនិងធ្វើអោយសត្រូវSlow

Spirit Paint of Stone Spirit

 
 Skill-20

ជប់ព្រលឹងនៃថ្មដីដែលពូកែខាងDefenseនិងLow Range Attack គឺជា​Team Skillដែលអាចកាត់បន្ថយDefenseនិង4 Elements Resistរបស់សត្រូវក្រោយពីប្រែកាយជាសត្វជប់

Rainbow Carp Guard

 
 Skill-21

ត្រី​ទេព​​ប្រ​ទាន​ការ​ជូន​ពរ​ដល់​អ្នក​ គឺជា Passive Skill

Chen Lan Guard

 
 Skill-22

បូ​ជា​កម្លាំង​ធាតុ​ក្នុង​ខ្លួន កាត់បន្ថយBreaching Damageផ្ទាល់ខ្លួន

Slow Flow

 
 Skill-23

ជប់កំលាំងធាតុទឹក បន្ថែមAttack

Liu Yun Guard

 
 Skill-24

ខ្ចី​កម្លាំង​ពី​Sun Elf ធ្វើអោយសត្វជប់Regen HPមួយចំនួនភ្លាមៗ

Dragon spiritual Dreams

 
 Skill-25

ទទួលបានការណែនាំពីកំលាំងព្រលឹងក្នុងក្តីសុបិន្តបុរេប្រវត្ថិ បង្កើនINTនិងAGI

Spirit Paint of Sun Vine

 
 Skill-26

ជប់ព្រលឹងវល្លិដែលពូកែControlមកគ្រប់គ្រងលើសត្រូវ គឺជាTeam Statusដែលអាចបន្ថែមDefenseនិង4 Elements Resistក្រោយពីប្រែកាយជាសត្វជប់

Lian Yu Juan Song

 
 Skill-27

ប្រើសំលេងសត្វច្រៀងចំរៀងស្នេហ៍កំសត់ កាត់បន្ថយBreaching Damageរបស់សត្វជប់

Mirror Lake Phantom God

 Skill-28

ឆ្លងលើខ្សែនៃប្រភពទឹក ធ្វើអោយខ្លួនឯងអាចប្រែកាយជាសត្វជប់មួយក្នុងចំណោមបួនដោយចៃដន្យ។ ប្រែកាយជាសត្វជប់ផ្សេងគ្នាទទួលបានកំលាំងមិនដូចគ្នា