រីក​រាយ​ជា​មួយ​ Version 1.156

សេវា​កម្សាន្ត Age of Naga បានធ្វើការ Update new version នៅ​ថ្ងៃ​ទី 3 ធ្នូ ដោយ​បាន​បន្ថែម​ Map ថ្មី​មួយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា “Xu Yi Nightmare”​ ។ ស្ថិត​ក្នុង​ Map ថ្មី​នេះ​អ្នក​កម្សាន្ត​នឹង​ទទួល​បាន​ភាព​ភ្ញាក់​ផ្អើល​ជា​មួយ​នឹង​ឈុត​ថ្មី​ដែល​នឹង​មក​ដល់​ក្នុង Version ថ្មី​នេះ​។

 

រយៈពេល​ព្រឹត្តិការណ៏

 

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី 3 ធ្នូ​ តទៅ

 

ដំណើរ​ការ​ព្រឹត្តិការណ៏

 
  • អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​ឡាយ​អាច​ចូល​រួម Activity មួយ​នេះ​ដោយ​ទៅ​ជួប​ NPC (539, 555) នៅ​ទី​ក្រុង PanTian រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ ចាប់​ពី​ម៉ោង 11ព្រឹក ​រហូត​ដល់​ម៉ោង 11យប់​។540, 557

  • អ្នក​កម្សាន្ត​ត្រូវ​ប្រើប្រាស់ Xu Yi Nightmare Order ដែល​មាន​លក់​នៅ​ក្នុង Store ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​ទីតាំង Xu Yi Nightmare បាន​។ ចំណាំ៖ Xu Yi Nightmare order មួយ​អាច​ប្រើប្រាស់​បាន​តែ​ម្តង​ប៉ុណ្ណោះ។SS-12-01-10-19-00012

  • ពេល​ចូល​ទៅ​ដល់​ទី​តាំង​ Xu Yi Nightmare អ្នក​កម្សាន្ត​ក៏​អាច​ទៅ​ជួប NPC (322, 443) ដើម្បី​ទទួល​យកសម្ភារៈ​ជំនួយ​មួយ​ចំនួន​ដូច​ជា៖ Recover HP Charm និង Discipline​។ ចំណាំ រាល់​ការ​ទទួល​យកសម្ភារៈ​ទាំង​នេះ​ត្រូវ​ការ​ចំណាយ​ 5 Naga Gold។ 322,-443

  • Recover HP Charm ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​តួអង្គ​ដែល​នៅ​សល់ HP 20% នឹង​បង្កើន​ដល់ 50% ភ្លាម​។ Recover HP Charm

  • Discipline ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​កាត់​បន្ថយ HP របស់​បិសាច​ចំនួន 10% មិន​ថា​បិសាច​ធម្មតា​ ឫ​ក៏​មេបិសាច​នោះ​ឡើយ​។ Discipline

  • រាល់​ការ​សម្លាប់​បិសាចនៅ​ក្នុងតំបន់​នេះ មានឱកាស​អាច​ទទួល​បាន Elite Fragment ដែល​អាច​ប្តូរ​យក​ឈុត​ថ្មី “Artifact Set” Elite Fragment

  • ​អ្នក​កម្សាន្ត​អាច​យក​ Elite Fragment ប្តូរ​យក​ Artifact Set ជា​មួយ NPC (539, 555) នៅ​ទី​ក្រុង PanTian។ SS-12-01-10-41-00015

  SS-11-25-15-21-00007   SS-12-01-10-36-00014   SS-11-27-11-39-00037