កាន់​តែ​អស្ចារ្យ​ជា​មួយឈុតថ្មីក្នុង Version 1.192

សេ​វា​កម្សាន្ត Age of Naga យើង​ខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើ​ការ Update Version 1.192នៅ​ថ្ងៃ​ទី 18 ខែ​វិច្ឆការ​​នេះ។ ក្នុង Version ថ្មី​នេះ​ យើង​បាន​កែ​សម្រួល​បញ្ហា​អវិជ្ជមាន​មួយ​ចំ​នួន​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ហ្គេម និងបន្ថែម នូវឈុត Fashion​ ថ្មីដ៏ពិសេសជាងមុន រួមជាមួយនឹងឈុត Lv75សំរាប់ អ្នកកំសាន្តកាន់ តែរីករាយ។

  • ព្រឹត្តិការណ៍ប្តូរឈុត Lv75

អ្នកកំសាន្តត្រូវសន្សំ Naga Gold Ticket​ អោយគ្រប់ចំនួនដើម្បីយកទៅប្តូរនៅ​ NPC ឈ្មោះ Lv75 Equipment Exchange (487,593) នៅ Pan Tian City។ លើសពីនេះអ្នកក៏យក Naga Gold Ticket ទៅប្តូរ​ Item ផ្សេងនៅ Item Seller (487,595)​។

ការស្វែងរក Naga Gold Ticket

អ្នកកំសាន្តអាចទទួលបាន Naga Gold Ticket ដោយចូលទៅកាន់ Activity Schedule រួចចុចលើផ្ទាំង Equipment ហើយបំពេញ Activity មួយក្នុងចំណោម 4 (Intelligent Workshop, Bai Li Tu, Frost Panent, Top of Kunlun) ដោយចុចប៊ុតុងHead to ។(ចំណាំ៖ បំពេញ Activity ទាំងនេះបានលុះត្រាតែមានចាប់ពីរនាក់ឡើង)

 Naga Gold Ticket    
  • ឈុត Fashion និងស្លាបសមត្ថភាពខ្លាំងជាងមុន​
  v1192